Hällefors HembygdsföreningHällefors hembygdsgård

Föreningens uppgift är att inom Hällefors kommun bedriva och främja kulturminnesvård, inbegripet även vården av kulturlandskapet, hembygdsvård och konst och kulturhistorisk forskning samt genom publikationer, utställningar och annan verksamhet fördjupa och förmedla kunskap i dessa ämnen.

Vid Hällefors hembygdsgård finns en samling gamla byggnader. Gården består av 16 byggnader med bruksföremål från trakten.
Utställningar inom olika områden bland annat bilder och bruksföremål ska i fortsättningen iordingställas och olika publikationer utges.
Utflykter och torpvandringar har arrangerats, allt för att ge allmänheten kännedom om bygdens historia.

Hembygdsgården har begränsat öppethållande.
Tel. 072-236 88 48

Integritetspolicy


GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. GDPR började gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare PersonuppgiftsLagen (PuL).

Hällefors Hembygdsförening värnar om den personliga integriteten och lagrar endast nödvändiga personuppgifter. I medlemsregistret använder vi dina personuppgifter namn, adress, telefon och e-postadress. Syftet är att ha ett aktuellt medlemsregister och för att kunna kommunicera med dig som medlem. Vissa personuppgifter kan finnas i protokoll och verksamhetsberättelse.

Vi som har tillgång till dina uppgifter är styrelsen, revisorer och valberedning. Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje man utanför EU.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbundet, försäkringsbolag och anslagsgivande myndighete och/eller organisationer.

Dina personuppgifter sparas så länge du är medlem, upphör medlemsskapet raderas dina personuppgifter.

Önskar du få veta vilka personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss på hellefors.hembygdsforening@gmail.com.

Läs gärna mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: www.imy.se.