Ordförande: Sune Walegren
Vice ordf: Thomas Bertilsson
Sekreterare: Ann Karlsson
Kassör: Silvy Bergström
Ordinarie: Annbritt Borr
Gun-Britt Bergvall
Christer Hedlund
Bo Svedberg
Sven-Erik(Svaj) Eriksson
Suppleanter: Elisabeth Juhlin
Ulla Nordahl
Peter Berg
Sten Forsberg
Ulrika Sjöqvist
Revisorer: Lennart Anderson
Gunilla Hedberg
Rev.suppl: Gunilla Herou
Valberedning: vakant