Jernringen i Noraskog
Hällefors kommun
Sveriges Hembygdsförbund
Arbetrrörelsens arkiv och bibliotek
Folkrörelsens arkiv i Värmland (Föreningsarkiv)
Folkrörelsens arkiv i Örebro (Föreningsarkiv)