För kommande generationers rätt till ett levande kulturarv -

Bli en hembygdsvän - ge en gåva eller bli medlem!

Skicka ett e-mail till hellefors.hembygdsforening@gmail.com
så får du information via mail.
Du kan också kontakta någon i styrelsen.

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in medlemsavgiften 150 kronor för enskild
eller 300 kronor för familj och organisationer på bankgiro nr 5644-3583.
Ange alltid namn och adress på inbetalningen.
Som medlem kan du ta del av föreningens aktiviteter.

Böcker till försäljning!
Hembygdsföreningen har tagit fram ett flertal böcker om hembygden,
dessa finns till försäljning på hembygdsgården.
Kontakta föreningen om du är intresserad av att köpa våra böcker.

Kontaktpersoner:

Loppis:
Silvy Bergström, 070-521 24 93
Guidning:
Thomas Bertilsson
Arbetsdagar:
Bo Svedberg
Hantverksdagar:
Gun-Britt Bergvall