Hembygdsföreningens historia
Hällefors Hembygdsförening bildades 1946 och den första styrelsen utgjordes av:
Carl Olsson, ordförande
Gustaf Löfstrand, sekreterare
Viktor Danielsson, kassör
Linus Grönlund, ledamot
Lars Lissfors, ledamot

Hällefors kommun gav ett anslag på 95 kronor att användas till att upprätta stadgar och trycka medlemskort.

En obebodd bergsmansgård i Skåln överlämnades som gåva till Hembygdsföreningen från Hellefors Bruks AB 1947.
Bolaget skänkte även mark på Perssons torp i Övre Gillersgården. Bergsmansgården - Hedmansgården
flyttades från Skåln till Hällefors 1948 av Byggnadsfirman Jonsson & Co. Kostnaden för flytten var 3 800 kronor,
vilket skänktes av Hällefors kommun.

I november 1952 ordnades taklagsfest, Hedmansgården hade då byggts upp och återställts till i stort sett sitt
ursprungliga skick.
Invigningen skedde 20 juni 1953.
Hedmansgården byggdes 1716 och såldes 1858 till bergsman Jacob Gustaf Hedman från Vintersjön i Gåsborns socken.